วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนะนำเนื้อหาภายในบล็อก

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน ห้อง 2 เป็นผลงานในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สามารถเข้าศึกษาผลงานนักศึกษาได้ผ่านบล็อกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น