วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขอให้นักศึกษาโชคดี..

วันที่ 17 มีนาคม 2556 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรและการสอน ห้อง 2 ขอขอบใจที่นักศึกษาให้ความตั้งใจเรียน และทำได้ดี ขอให้ประสบความสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี..สำหรับบล็อกนี้ กลุ่มนี้ เพจนี้ จะสามารถใช้ได้จนสำเร็จการศึกษา ถ้ามีผลงานอัพเดทก็สามารถนำมาแชร์กันได้ ขอให้ทุกคนโชคดี

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเขียนบทความลงในบล็อก

การเขียนบทความลงในบล็อกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกที่บทความใหม่ บนหน้าบล็อกมุมบนด้านขวามือ
2. จะปรากฎหน้า บทความใหม่ ให้ใส่หัวเรื่อง ตรงด้านบนที่เขียนว่า โพสต์
3. การใส่เนื้อหาในพื้นที่ที่ว่าง สามารถนำเอกสารที่นำมาจากไฟล์ word โดยการ copy มาวางได้เลย
4. สามารถเพิ่มรูปภาพได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม รูปภาพ แล้วหาภาพประกอบบทความมาประกอบได้
5. สามารถเพิ่มวีดิโอ ที่มีเนื้อหาประกอบบทความได้
6. ตกแต่งให้สวยงาม
7. กดเผยแพร่ได้เลย
8. ดูบล็อกผลงานที่เราออกแบบไว้.

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนะนำเนื้อหาภายในบล็อก

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน ห้อง 2 เป็นผลงานในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สามารถเข้าศึกษาผลงานนักศึกษาได้ผ่านบล็อกนี้